Tuổi Sửu 1997 sinh con năm nào thì hợp 2023 – 2030

Rate this post

Bạn muốn biết năm nào là năm đẹp để sinh con với tuổi Sửu 1997? Bài viết này sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho cặp vợ chồng sinh năm 1997. Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội để gia đình có thêm thành viên mới với độ hợp nhau cao nhất, đừng bỏ qua những thông tin dưới đây.

Bố mẹ tuổi Đinh Sửu sinh con năm nào hợp nhất

1. Bố mẹ sinh năm 1997 sinh con năm 2023 có hợp không?

 • Cung mệnh Ngũ Hành:
  • Ngũ hành của bố là Thủy, ngũ hành của con là Kim. Thủy tương sinh với Kim, rất tốt.
  • Ngũ hành của mẹ là Thủy, ngũ hành của con là Kim. Thủy tương sinh với Kim, rất tốt.

=> Độ hợp nhau: Rất tốt (4/4 điểm)

 • Địa chi:
  • Địa chi của bố là Sửu, địa chi của con là Mão. Bình hòa, chấp nhận được.
  • Địa chi của mẹ là Sửu, địa chi của con là Mão. Bình hòa, chấp nhận được.

=> Độ hợp nhau: Bình hòa (2/4 điểm)

 • Thiên can xung hợp:
  • Thiên can của bố là Đinh, thiên can của con là Quý. Tương khắc.
  • Thiên can của mẹ là Đinh, thiên can của con là Quý. Tương khắc.

=> Độ hợp nhau: Không tốt (0/2 điểm)

Tổng số điểm về độ hợp nhau của bố mẹ sinh 1997 và con 2023 là 6/10 điểm. Đây là mức điểm Trung Bình nên bạn có thể chọn sinh con vào năm này.

1.2 Bố mẹ sinh năm 1997 sinh con năm 2025 có hợp không?

 • Cung mệnh Ngũ Hành:
  • Ngũ hành của bố là Thủy, ngũ hành của con là Hoả. Thủy tương tương khắc với Hoả của con.
  • Ngũ hành của mẹ là Thủy, ngũ hành của con là Hoả. Thủy tương tương khắc với Hoả của con.

=> Độ hợp nhau: Không tốt (0/4 điểm)

 • Địa chi:
  • Địa chi của bố là Sửu, địa chi của con là Mão. Bình hòa với Tỵ của con.
  • Địa chi của mẹ là Sửu, địa chi của con là Mão. Bình hòa với Tỵ của con.

=> Độ hợp nhau: Tốt (4/4 điểm)

 • Thiên can xung hợp:
  • Thiên can của bố là Đinh, thiên can của con là Ất. Bình hòa.
  • Thiên can của mẹ là Đinh, thiên can của con là Ất. Bình hòa.

=> Độ hợp nhau: Bình hòa (1/2 điểm)

Với độ hợp nhau là 5/10 điểm, năm 2025 cũng là một năm khá đẹp để sinh con cho bố mẹ sinh năm 1997.

1.3 Chồng 1997 vợ 1997 sinh con năm 2027 có hợp không

 • Cung mệnh Ngũ Hành:
  • Ngũ hành của bố là Thủy, ngũ hành của mẹ là Thủy, ngũ hành của con là Thủy. Thủy bình hòa với Thủy, rất tốt.

=> Độ hợp nhau: Bình hòa (2/4 điểm)

 • Địa chi:
  • Địa chi của bố là Sửu, địa chi của mẹ là Sửu, địa chi của con là Mùi. Bình hòa với Mùi của con.

=> Độ hợp nhau: Tốt (4/4 điểm)

 • Thiên can xung hợp:
  • Thiên can của bố là Đinh, thiên can của mẹ là Đinh, thiên can của con là Đinh. Bình hòa với Đinh của con.

=> Độ hợp nhau: Bình hòa (1/2 điểm)

Tổng số điểm hợp nhau theo các tiêu chí phân tích này lên đến 7/10 điểm, năm 2027 là một năm rất đẹp để cho vợ chồng sinh năm 1997 có thêm thành viên mới.

» Hướng dẫn: Cách tính cung mệnh theo ngày tháng năm sinh

1.4 Chồng 1997 vợ 1997 sinh con năm 2029 có hợp không

 • Cung mệnh Ngũ Hành:
  • Ngũ hành của bố là Thủy, ngũ hành của mẹ là Thủy, ngũ hành của con là Thổ. Thủy tương khắc với Thổ của con.
  • Ngũ hành của mẹ là Thủy, ngũ hành của con là Thủy, ngũ hành của con là Thổ. Thủy tương khắc với Thổ của con.

=> Độ hợp nhau: Không tốt (0/4 điểm)

 • Địa chi:
  • Địa chi của bố là Sửu, địa chi của mẹ là Sửu, địa chi của con là Dậu. Sửu tương hợp với Dậu của con.
  • Địa chi của mẹ là Sửu, địa chi của mẹ là Sửu, địa chi của con là Dậu. Sửu tương hợp với Dậu của con.

=> Độ hợp nhau: Tốt (4/4 điểm)

 • Thiên can xung hợp:
  • Thiên can của bố là Đinh, thiên can của mẹ là Đinh, thiên can của con là Kỷ. Đinh bình hòa với Kỷ của con.
  • Thiên can của mẹ là Đinh, thiên can của mẹ là Đinh, thiên can của con là Kỷ. Đinh bình hòa với Kỷ của con.

=> Độ hợp nhau: Bình hòa (1/2 điểm)

Nếu chọn sinh con trong năm 2029 thì độ hợp nhau giữa con và bố mẹ sinh 1997 là 5/10 điểm.

1.4 Tuổi Sửu 1997 sinh con năm 2030 có hợp không

 • Cung mệnh Ngũ Hành:
  • Ngũ hành của bố là Thủy, ngũ hành của mẹ là Thủy, ngũ hành của con là Kim. Thủy tương hợp với Kim của con.
  • Ngũ hành của mẹ là Thủy, ngũ hành của mẹ là Thủy, ngũ hành của con là Kim. Thủy tương hợp với Kim của con.

=> Độ hợp nhau: Rất tốt (4/4 điểm)

 • Địa chi:
  • Địa chi của bố là Sửu, địa chi của mẹ là Sửu, địa chi của con là Tuất. Sửu bình hòa với Tuất của con.
  • Địa chi của mẹ là Sửu, địa chi của mẹ là Sửu, địa chi của con là Tuất. Sửu bình hòa với Tuất của con.

=> Độ hợp nhau: Bình hòa (2/4 điểm)

 • Thiên can xung hợp:
  • Thiên can của bố là Đinh, thiên can của mẹ là Đinh, thiên can của con là Canh. Đinh bình hòa với Canh của con.
  • Thiên can của mẹ là Đinh, thiên can của mẹ là Đinh, thiên can của con là Canh. Đinh bình hòa với Canh của con.

=> Độ hợp nhau: Bình hòa (1/2 điểm)

Như vậy, năm 2030 cũng là một năm rất đẹp để vợ chồng tuổi 1997 sinh con với độ hợp nhau lên đến 7/10.

Các năm đẹp nhất để vợ chồng 1997 sinh con từ 2023 – 2030 là: 2023, 2025, 2027, 2028, và 2030. Nếu chọn sinh vào các năm 2024, 2026, 2028, thì số điểm hợp nhau chỉ có 3/10. Vậy nên những năm này không tốt.

» Tìm hiểu: Phong thủy hướng bàn làm việc theo tuổi hoặc mệnh

Trong các trường hợp này, bạn cần phải xét tuổi của người còn lại. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể:

2.1 Bố tuổi 1997

2.1.1 Chồng 1997 vợ 1996 sinh con năm nào hợp?

Các năm sinh con tốt cho chồng 1997 và vợ 1996 từ 2023 – 2030 đó là: 2023 và 2028. Năm sinh con bình hòa bao gồm: 2024, 2025, 2026, và 2027.

2.1.2 Chồng 1997 vợ 1999 sinh con năm nào hợp?

Đánh giá năm sinh con từ 2023 đến 2030 cho bố tuổi chồng 1997 và vợ 1999 là:

 • Năm sinh con tốt: 2023 và 2025.
 • Năm sinh con bình hòa: 2026, 2027 và 2028.
 • Năm sinh con không tốt: 2024.

2.1.3 Chồng 1997 vợ 1998 sinh con năm nào đẹp nhất

 • Năm sinh con tốt: 2023 và 2025.
 • Năm sinh con bình hòa: 2026, 2027 và 2028.
 • Năm sinh con không tốt: 2024.

2.1.4 Chồng 1997 vợ 2000 sinh con nào hợp

 • Năm sinh con tốt: 2023 và 2028.
 • Năm sinh con bình hòa: 2025, 2026 và 2027.
 • Năm sinh con không tốt: 2024.

2.2 Mẹ tuổi 1997

2.2.1 Chồng tuổi ngọ 1990 vợ tuổi sửu 1997 sinh con năm nào thì hợp?

 • Năm sinh con tốt: 2023, 2025 và 2028.
 • Năm sinh con bình hòa: 2027.
 • Năm sinh con không tốt: 2024, 2026.

2.2.2 Chồng tuổi tân mùi 1991 vợ tuổi đinh sửu 1997 sinh con năm nào thì hợp?

 • Năm sinh con tốt: 2023 và 2028.
 • Năm sinh con bình hòa: 2024, 2025 và 2027.
 • Năm sinh con không tốt: 2026.

2.2.3 Chồng 1992 vợ 1997 sinh con tuổi nào hợp?

 • Năm sinh con tốt: 2028.
 • Năm sinh con bình hòa: 2023, 2024, 2025, 2026 và 2027.

2.2.4 Bố tuổi 1993 mẹ 1997 sinh con năm nào?

 • Năm sinh con tốt: 2025.
 • Năm sinh con bình hòa: 2023, 2024, 2026, 2027 và 2028.

2.2.5 Chồng 1994 vợ tuổi 1997 nên sinh con năm nào?

 • Năm sinh con tốt: 2023 và 2025.
 • Năm sinh con bình hòa: 2026 và 2028.
 • Năm sinh con không tốt: 2024 và 2027.

2.2.6 Chồng 1995 vợ 1997 sinh con năm nào tốt?

 • Năm sinh con tốt: 2023 và 2028.
 • Năm sinh con bình hòa: 2024, 2025 và 2027.
 • Năm sinh con không tốt: 2026.

2.2.7 Chồng 1996 vợ 1997 sinh con năm nào tốt?

 • Năm sinh con tốt: 2023 và 2028.
 • Năm sinh con bình hòa: 2024, 2025, 2026 và 2027.

Tất cả những thông tin về năm sinh con hợp với bố/mẹ sinh năm 1997 chỉ mang tính chất tham khảo và được Dieukhacdamynghe phân tích trên các tiêu chí ngũ hành, địa chi và can chi.

Hy vọng rằng bài viết đã giúp bạn giải đáp về việc Tuổi Sửu 1997 sinh con năm nào thì hợp và lựa chọn năm đẹp để đón thành viên mới của gia đình!

Related Posts

Chiêm bao mơ thấy 14 – 54 – 94 đánh con gì?

Nếu bạn đã từng mơ thấy các con số 14, 54, 94 và không biết nó có ý nghĩa gì, hãy đọc bài viết này để tìm…

Chồng Bính Dần, vợ Canh Ngọ nên sinh con năm nào để mang lại may mắn, thành công cho cả gia đình?

Bạn đang lo lắng về việc chọn năm sinh con phù hợp để mang lại may mắn và thành công cho gia đình? Đừng lo, trong bài…

Tuổi Tý Hợp Cây Gì? Những Loại Cây Phong Thủy Tốt Cho Người Tuổi Tý

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của chúng tôi! Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về cây phong thủy phù hợp với người…

Cách xua đuổi tà ma cực kì đơn giản mà hiệu quả không nên bỏ qua

Ma quỷ là một điều tâm linh mà ngay cả những người dũng cảm nhất cũng có thể sẽ sợ. Những hiện tượng này thường tác động…

1995 Sinh Con Năm 2024 Có Tốt Không? Có Nên Sinh Con Năm 2024 Không?

Bố mẹ tuổi 1995 sinh con năm 2024 có tốt không? Có nên sinh con năm 2024 không? Trong quan niệm của người phương Đông, tử vi…

Tuổi Tý hợp với tuổi nào, khắc tuổi nào trong làm ăn, hôn nhân

Từ ngàn xưa, việc dựng vợ gả chồng hay chọn đối tác làm ăn đều không thể thiếu xem xét theo vấn đề phong thủy. Đến với…