THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

– Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng hoặc thời gian và giá trị thanh toán được

hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký.

– Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán,

công ty sẽ thông báo cho khách hàng.

Thông tin tài khoản:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG VÀ PHỤ KIỆN Ô TÔ MAST SÀI GÒN

Số TK  : 0511000470048

Tại Ngân hàng : Ngân hàng Vietcombank Chi Nhánh Sài Thành