HƯỚNG DẪN HỌC PHẦN SẢNH DẠY THUỐC NHẬT

Rate this post

Chào mừng các bạn đến với hướng dẫn học phần “Sảnh dạy thuốc Nhật”. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy tắc giao thông liên quan đến sa hình. Hãy cùng bắt đầu!

PHẦN 3: SA HÌNH

Câu 166: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

487

 1. Xe tải, xe khách, xe con, mô tô.
 2. Xe tải, mô tô, xe khách, xe con.
 3. Xe khách, xe tải, xe con, mô tô.
 4. Mô tô, xe khách, xe tải, xe con.

Đáp án: 2

Theo thứ tự:

 1. Xe tải đi trên đường ưu tiên, đi thẳng.
 2. Xe mô tô đi trên đường ưu tiên, rẽ trái.
 3. Xe khách đi trên đường không ưu tiên, đi thẳng.
 4. Xe con đi trên đường không ưu tiên, rẽ phải.

Câu 167: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

490

 1. Xe tải, xe con, mô tô.
 2. Xe con, xe tải, mô tô.
 3. Mô tô, xe con, xe tải.
 4. Xe con, mô tô, xe tải.

Đáp án: 3

Trong tình huống này, các xe cùng cấp, ưu tiên nhường cho xe bên phải. Theo thứ tự:

 1. Xe mô tô mặc dù rẽ trái nhưng không phải nhường xe bên phải.
 2. Xe con đi thẳng.
 3. Xe tải rẽ trái.

Câu 168: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

492

 1. Mô tô.
 2. Xe con.

Đáp án: 2

Xe mô tô gặp biển báo “STOP” nên dừng lại nhường đường cho xe con đi trước.

Câu 169: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

495

 1. Mô tô.
 2. Xe cứu thương.

Đáp án: 2

Xe cứu thương là xe ưu tiên nên được đi trước mặc dù đang đi trên đường không ưu tiên.

Câu 170: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

499

 1. Xe con và xe khách.
 2. Mô tô.

Đáp án: 1

Xe khách và xe con đèn xanh nên được đi.

Câu 171: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

503

 1. Xe khách, xe tải, mô tô.
 2. Xe tải, xe con, mô tô.
 3. Xe khách, xe con, mô tô.

Đáp án: 1

Ngã tư có điều khiển giao thông bằng tín hiệu đèn.

 • Xe con rẽ phải trên làn đường có tín hiệu đèn màu xanh, đúng quy tắc giao thông.
 • Xe khách đi thẳng trên làn đường có tín hiệu đèn màu xanh chỉ cho rẽ trái, vi phạm.
 • Xe tải rẽ trái vượt đèn đỏ, vi phạm.
 • Xe mô tô rẽ phải trên làn đường có tín hiệu đèn màu xanh chỉ cho rẽ trái, vi phạm.

Câu 172: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

504

 1. Xe khách, xe tải, mô tô, xe con.
 2. Xe con, xe khách, xe tải, mô tô.
 3. Mô tô, xe tải, xe khách, xe con.
 4. Mô tô, xe tải, xe con, xe khách.

Đáp án: 3

Đường giao nhau cùng cấp không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, theo quy định phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải. Vì vậy, các xe đi theo thứ tự sau:

 1. Xe mô tô không phải nhường xe bên phải.
 2. Xe tải.
 3. Xe khách.
 4. Xe con.

Câu 173: Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

505

 1. Xe tải.
 2. Xe con và mô tô.
 3. Cả ba xe.
 4. Xe con và xe tải.

Đáp án: 1

Có biển báo cấm dừng và đỗ, biển phụ hình “xe tải” đặt bên dưới biển chính. Vì vậy chỉ có xe tải đỗ vi phạm quy tắc giao thông.

Câu 174: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

507

 1. Cả ba hướng.
 2. Chỉ hướng 1 và 3.
 3. Chỉ hướng 1.

Đáp án: 1

Hướng 2 cấm mô tô, không cấm xe gắn máy.
Hướng 3 cấm ô tô, cũng không cấm xe gắn máy.
Xe gắn máy đi được cả 3 hướng.

Câu 175: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

508

 1. Cả hai xe.
 2. Không xe nào vi phạm.
 3. Chỉ xe mô tô vi phạm.
 4. Chỉ xe tải vi phạm.

Đáp án: 1

Có biển báo cấm dừng và đỗ, bên dưới biển có đặt biển phụ tác dụng “hướng phía trước và sau biển”. Vì vậy cả hai xe này đều vi phạm quy tắc giao thông.

Câu 176: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

509

 1. Chỉ mô tô.
 2. Chỉ xe tải.
 3. Cả ba xe.
 4. Chỉ mô tô và xe tải.

Đáp án: 3

Có biển báo cấm dừng và đỗ, bên dưới biển có đặt biển phụ tác dụng “hướng phía trước và sau biển”. Vì vậy cả hai xe này đều vi phạm quy tắc giao thông.

Câu 177: Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

510

 1. Đúng.
 2. Không đúng.

Đáp án: 2

Xe tải đi vào đường có đặt biển báo “Cấm ô tô kéo moóc”. Với lại, theo luật giao thông đường bộ ô tô không được kéo xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô. Vì vậy, xe tải kéo mô tô ba bánh là vi phạm quy tắc giao thông.

Câu 178: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

517

 1. Xe con.
 2. Xe mô tô.

Đáp án: 2

Ngã tư có tín hiệu đèn. Xe con và mô tô đều đèn xanh. Theo quy tắc thì mô tô rẽ phải nên được đi trước, xe con rẽ trái đi sau.

Câu 179: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

520

 1. Xe con (A), mô tô, xe con (B), xe đạp.
 2. Xe con (B), xe đạp, mô tô, xe con (A).
 3. Xe con (A), xe con (B), mô tô + xe đạp.
 4. Mô tô + xe đạp, xe con (A), xe con (B).

Đáp án: 4

Nơi giao nhau cùng cấp không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, theo quy định phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải. Vì vậy, các xe đi theo thứ tự sau:

 1. Xe mô tô và xe đạp không phải nhường xe bên phải.
 2. Xe con (A) đi thẳng.
 3. Xe con (B) rẽ trái.

Câu 180: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

525

 1. Mô tô.
 2. Xe con.

Đáp án: 1

Nơi ngã tư có đặt biển báo phân biệt đường ưu tiên và không ưu tiên, bên dưới biển phụ chỉ “Hướng đường ưu tiên”. Xe mô tô đi trên đường ưu tiên và đúng hướng đường ưu tiên nên được quyền đi trước.

Câu 181: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

527

 1. Xe khách.
 2. Mô tô.
 3. Xe con.
 4. Xe con và mô tô.

Đáp án: 3

Trong tình huống giao thông này có vạch kẻ đường liền, không cho phép các xe được đè qua vạch, lấn làn đường. Vì vậy xe con quay đầu là vi phạm quy tắc giao thông. Xe khách đi thẳng, xe mô tô vượt bên trái xe khách là đúng quy tắc giao thông.

Câu 182: Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

528

 1. Các xe ở phía tay phải và tay trái của người điều khiển được phép đi thẳng.
 2. Cho phép các xe ở mọi hướng được rẽ phải.
 3. Tất cả các xe phải dừng lại trước ngã tư, trừ những xe đã ở trong ngã tư được phép tiếp tục đi.

Đáp án: 3

Nơi giao nhau có người điều khiển giao thông, theo quy định thì người điều khiển giao thông giơ tay thẳng đứng báo hiệu cho tất cả các xe phải dừng lại trước ngã tư, trừ những xe đã ở trong ngã tư được phép tiếp tục đi.

Câu 183: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

529

 1. Mô tô, xe con.
 2. Xe con, xe tải.
 3. Mô tô, xe tải.
 4. Cả ba xe.

Đáp án: 3

Người điều khiển giao thông dang ngang hai tay báo hiệu cho người tham gia giao thông phía bên tay phải và bên tay trái người điều khiển được đi, phía trước và phía sau người điều khiển dừng lại. Vì vậy xe tải và mô tô được đi, xe con dừng lại.

Câu 184: Trong trường hợp này, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

538

 1. Chỉ xe khách, mô tô.
 2. Tất cả các loại xe trên.
 3. Không xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông.

Đáp án: 2

Nơi giao nhau có điều khiển giao thông bằng tín hiệu đèn. Các xe phải tuân thủ quy tắc như sau:

 • Xe khách và mô tô ở làn đường có tín hiệu đèn màu đỏ, phải dừng lại.
 • Xe tải và xe con chạy trên làn đường có tín hiệu đèn màu xanh và đi đúng hướng. Vì vậy, tất cả các xe đều chấp hành đúng quy tắc giao thông.

Câu 185: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

539

 1. Cả ba hướng.
 2. Hướng 1 và 2.
 3. Hướng 1 và 3.
 4. Hướng 2 và 3.

Đáp án: 3

 • Hướng số 2 có biển “Cấm mô tô” nên mô tô không được vào.
 • Hướng số 3 có biển “Cấm xe ô tô”, biển này không cấm xe mô tô nên mô tô được vào.

Câu 186: Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

540

 1. Xe công an, xe quân sự, xe con + mô tô.
 2. Xe quân sự, xe công an, xe con + mô tô.
 3. Xe mô tô + xe con, xe quân sự, xe công an.

Đáp án: 2

Nơi giao nhau có xe ưu tiên (xe công an và xe quân sự có quyền ưu tiên ngang nhau) và cũng có biển báo phân biệt đường ưu tiên và đường không ưu tiên. Thứ tự các xe đi như sau:

 1. Xe quân sự đi trên đường ưu tiên, đi thẳng, không phải nhường đường cho xe bên phải.
 2. Xe công an rẽ trái, phải nhường đường cho xe quân sự bên phải.
 3. Xe con và xe mô tô đi thẳng.

Câu 187: Trong hình dưới đây, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

543

 1. Xe con (E), mô tô (C).
 2. Xe tải (A), mô tô (D).
 3. Xe khách (B), mô tô (C).
 4. Xe khách (B), mô tô (D).

Đáp án: 1

Trong trường hợp này, đường giao thông có biển chỉ dẫn đường dành cho các loại xe và vạch kẻ phân làn đường xe chạy. Xe con (E) đi trong làn đường dành cho xe mô tô nên vi phạm. Xe mô tô (C) đi trong làn đường dành cho xe ô tô nên vi phạm luôn.

Câu 188: Trong hình dưới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

548

 1. Xe con (B), mô tô (C).
 2. Xe con (A), mô tô (C).
 3. Xe con (E), mô tô (D).
 4. Tất cả các loại xe trên.

Đáp án: 3

Xe con (E) đi trong làn đường dành cho xe mô tô nên vi phạm. Xe mô tô (D) đi trong làn đường dành cho xe khách nên vi phạm.

Câu 189: Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

556

 1. Cho phép.
 2. Không được vượt.

Đáp án: 2

Không được vượt xe ở nơi đường giao nhau nên xe của bạn không được vượt xe mô tô phía trước.

Câu 190: Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

559

 1. Xe mô tô.
 2. Xe ô tô con.
 3. Không xe nào vi phạm.
 4. Cả hai xe.

Đáp án: 4

Nơi đường giao nhau có đặt biển báo “Các xe chỉ được đi thẳng”.

 • Xe ô tô bật đèn báo chuyển hướng sang trái, vi phạm.
 • Xe mô tô bật đèn báo chuyển hướng sang phải, vi phạm.

Câu 191: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

560

 1. Xe con.
 2. Xe tải.
 3. Xe con, xe tải.

Đáp án: 2

Nơi ngã tư có điều khiển giao thông bằng tín hiệu đèn.

 • Xe khách và mô tô trên làn có tín hiệu đèn màu đỏ dừng lại.
 • Xe con trên làn có tín hiệu đèn màu xanh, rẽ phải là đúng quy tắc giao thông.
 • Xe tải đi trên làn có tín hiệu đèn màu xanh phải đi thẳng nhưng lại rẽ trái là vi phạm quy tắc giao thông.

Câu 192: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

561

 1. Xe con, xe tải, mô tô.
 2. Xe tải, xe con, mô tô.
 3. Xe khách, xe con, mô tô.

Đáp án: 3

 • Xe con rẽ phải đi trên làn đường có tín hiệu đèn màu xanh là đúng quy tắc giao thông.
 • Xe khách đi thẳng trên làn đường có tín hiệu đèn màu xanh chỉ hướng rẽ trái, vi phạm.
 • Xe tải rẽ trái vượt đèn đỏ là vi phạm quy tắc giao thông.

Câu 193: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

562

 1. Xe con, xe tải, xe khách.
 2. Xe tải, xe con, mô tô.
 3. Xe khách, xe mô tô, xe con.
 4. Cả bốn xe.

Đáp án: 2

 • Xe con rẽ phải đi trên làn đường có tín hiệu đèn màu xanh là đúng quy tắc giao thông.
 • Xe khách đi thẳng trên làn đường có tín hiệu đèn màu xanh chỉ hướng rẽ trái, vi phạm.
 • Xe tải và mô tô vượt đèn đỏ là vi phạm quy tắc giao thông.

Câu 194: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

565

 1. Xe tải, mô tô.
 2. Xe khách, mô tô.
 3. Xe tải, xe con.
 4. Mô tô, xe con.

Đáp án: 2

 • Xe con rẽ phải đi trên làn đường có tín hiệu đèn màu xanh là đúng quy tắc giao thông.
 • Xe khách đi thẳng trên làn đường có tín hiệu đèn màu xanh chỉ hướng rẽ trái, vi phạm.
 • Xe tải và mô tô vượt đèn đỏ là vi phạm quy tắc giao thông.

Câu 195: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

567

 1. Xe của bạn, mô tô, xe con.
 2. Xe con, xe của bạn, mô tô.
 3. Mô tô, xe con, xe của bạn.

Đáp án: 3

Nơi đường giao nhau có đặt biển “Giao nhau với đường ưu tiên” và biển phụ “Hướng đường ưu tiên”. Thứ tự các xe đi như sau:

 1. Mô tô đi trên đường ưu tiên.
 2. Xe con đi thẳng trên đường không ưu tiên.
 3. Xe của bạn đi trên đường không ưu tiên, phải nhường cho xe con bên phải.

Câu 196: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

568

 1. Xe của bạn, mô tô, xe con.
 2. Xe con, xe của bạn, mô tô.
 3. Mô tô, xe con, xe của bạn.

Đáp án: 2

Nơi giao nhau cùng cấp, thứ tự các xe đi như sau:

 1. Xe con rẽ phải, không phải nhường xe bên phải.
 2. Xe của bạn đi thẳng.
 3. Xe mô tô rẽ trái.

Câu 197: Bạn xử lý thế nào trong trường hợp này?

572

 1. Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe tải và xe đạp.
 2. Giảm tốc độ, rẽ phải sau xe tải và xe đạp.
 3. Tăng tốc độ, rẽ phải sau xe đạp.

Đáp án: 2

Luật giao thông đường bộ quy định trong khi chuyển hướng phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe đạp đang đi trên phần đường của họ. Ở tình huống giao thông này xe tải đã đi vào đường giao nhau. Vì vậy, xe của bạn phải giảm tốc độ, rẽ phải sau xe tải và xe đạp.

Câu 198: Xe nào dừng đúng theo quy tắc giao thông?

592

 1. Xe con.
 2. Xe mô tô.
 3. Cả hai xe đều đúng.

Đáp án: 1

Tại nơi giao nhau với đường sắt, khi đèn tín hiệu màu đỏ, các xe phải dừng lại trước vạch dừng.

 • Xe mô tô dừng sau vạch dừng, vi phạm.
 • Xe con dừng trước vạch dừng là đúng quy định.

Câu 199: Xe của bạn đang di chuyển gần đến khu vực giao cắt với đường sắt, khi rào chắn đang dịch chuyển, bạn điều khiển xe như thế nào là đúng quy tắt giao thông?

596

 1. Quan sát nếu thấy không có tàu thì tăng tốc cho xe vượt qua đường sắt.
 2. Dừng lại trước rào chắn một khoảng cách an toàn.
 3. Ra tín hiệu, yêu cầu người gác chắn tàu kéo chậm Barie để xe bạn qua.

Đáp án: 2

Dừng lại trước rào chắn một khoảng cách an toàn.

Câu 200: Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo kéo rơ moóc (xe container) đang rẽ phải, xe con màu xanh và xe máy phía sau xe container đi như thế nào để đảm bảo an toàn?

600

 1. Vượt về phía bên phải để đi tiếp.
 2. Giảm tốc độ chờ xe container rẽ xong rồi tiếp tục đi.
 3. Vượt về phía bên trái để đi tiếp.

Đáp án: 2

Trong trường hợp này, giảm tốc độ chờ xe container rẽ xong rồi tiếp tục đi.

Kết

Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã có kiến thức cơ bản về quy tắc giao thông liên quan đến sa hình. Để thực hành tốt hơn, hãy luôn tuân thủ quy tắc và luật lệ giao thông để đảm bảo an toàn cho mọi người trên đường. Nếu có thêm thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Related Posts

Tài Trợ Đến 90% Giá Trị Xe, Không Cần Tài Sản Thế Chấp – Giải Pháp Tối Ưu Giúp Cá Nhân Mua Xe Ô Tô

Bạn đang muốn mua xe ô tô để thuận tiện trong việc di chuyển, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình khỏi điều kiện thời…

Converse Chuck Taylor Classic White – Đồng hành cùng phong cách tối giản từ tối giản đến kinh điển

Có thể bạn quan tâm Xe tay ga – Khi tăng tốc, vui lòng không giật mình! Đánh giá chi tiết xe Ford Everest 2013 Nguyên nhân…

Lợi nhuận lớn khi mua và bán lại suất cọc VinFast VFe34

VinFast VFe34 – Mẫu xe điện đầu tiên do công ty VinFast (Việt Nam) sản xuất đã được ra mắt trực tuyến từ ngày 15/10/2021. Với kích…

Mua xe gia đình dưới 600 triệu đồng, chọn Toyota Vios 2018 hay Honda City 2018?

Có thể bạn quan tâm CÁC MẪU THÙNG LOA CHO DÒNG LOA TOÀN DẢI CỦA KHANG AUDIO Nên mua xe tải Trung Quốc hãng nào? Tiêu chí…

Giải đáp: Camera hành trình lưu được bao lâu

Bạn đang thắc mắc không biết camera hành trình lưu được bao lâu về hình ảnh và video. Nó có ghi đè dữ liệu lên hay không?…

Có nên mua xe bán tải làm xe gia đình: Ưu điểm và hạn chế!

Có thể bạn quan tâm Trọng lượng bình chữa cháy CO2: Bình CO2 nặng bao nhiêu? Hướng dẫn sử dụng xe Hyundai Santafe cho người mới Bạt…