Khai trương cửa hàng: Chọn ngày nào tốt cho tuổi Thìn?

Rate this post

Tuổi Thìn bao gồm các tuổi: Nhâm Thìn, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn và Canh Thìn. Gia chủ tuổi này luôn muốn biết ngày nào là tốt nhất để khai trương, mang lại tài lộc và may mắn trong kinh doanh. Đại lý gốm sứ Bát Tràng Đại Việt đã chia sẻ bài viết này để giúp bạn tìm được ngày phù hợp nhất cho một buổi khai trương thành công.

Chọn ngày tốt để khai trương cho tuổi Nhâm Thìn (sinh năm 1952)

Người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Vậy, họ nên chọn ngày khai trương nào trong năm 2020 để đảm bảo thành công trong công việc kinh doanh? Đây là một câu hỏi được nhiều chủ cửa hàng tuổi Nhâm Thìn quan tâm vì ngày khai trương có ảnh hưởng lớn đến thành công của họ.

Theo đó, để chọn được ngày phù hợp và hoàn hảo từ quan điểm phong thủy, chủ cửa hàng tuổi Nhâm Thìn có thể tham khảo những gợi ý sau đây:

 • Người tuổi Nhâm Thìn sinh vào tháng 1 nên chọn ngày khai trương là sau ngày 3, 12 và 26 của tháng 12 (âm lịch).
 • Người tuổi Nhâm Thìn sinh vào tháng 2 nên chọn ngày khai trương là sau ngày 2, 8, 15 và 27 của tháng 1 (âm lịch).
 • Người tuổi Nhâm Thìn sinh vào tháng 3 nên chọn ngày khai trương là sau ngày 14 và 27 của tháng 2 (âm lịch).
 • Người tuổi Nhâm Thìn sinh vào tháng 4 nên chọn ngày khai trương là sau ngày 2, 5, 18 và 23 của tháng 3 (âm lịch).
 • Người tuổi Nhâm Thìn sinh vào tháng 5 nên chọn ngày khai trương là sau ngày 7 và 26 của tháng 4 (âm lịch).
 • Người tuổi Nhâm Thìn sinh vào tháng 6 nên chọn ngày khai trương là sau ngày 2, 8 và 29 của tháng 5 (âm lịch).
 • Người tuổi Nhâm Thìn sinh vào tháng 7 nên chọn ngày khai trương là sau ngày 7, 14 và 28 của tháng 6 (âm lịch).
 • Người tuổi Nhâm Thìn sinh vào tháng 8 nên chọn ngày khai trương là sau ngày 1, 4, 17 và 24 của tháng 7 (âm lịch).
 • Người tuổi Nhâm Thìn sinh vào tháng 9 nên chọn ngày khai trương là sau ngày 4, 14 và 25 của tháng 8 (âm lịch).
 • Người tuổi Nhâm Thìn sinh vào tháng 10 nên chọn ngày khai trương là sau ngày 1, 6, 22 và 27 của tháng 9 (âm lịch).
 • Người tuổi Nhâm Thìn sinh vào tháng 11 nên chọn ngày khai trương là sau ngày 8, 15 và 27 của tháng 10 (âm lịch).
 • Người tuổi Nhâm Thìn sinh vào tháng 12 nên chọn ngày khai trương là sau ngày 6, 9, 20 và 29 của tháng 11 (âm lịch).

Người tuổi Giáp Thìn (sinh năm 1964) nên chọn ngày khai trương cửa hàng nào tốt?

Khi khai trương cửa hàng, người tuổi Giáp Thìn nên chọn ngày nào đẹp và hợp phong thủy để mang lại nhiều may mắn và tài lộc? Dưới đây là những gợi ý thú vị giúp bạn tìm ra ngày khai trương phù hợp nhất:

 • Người tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 1 nên chọn các ngày khai trương sau: 8, 16 và 27 tháng 12 (âm lịch).
 • Người tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 2 nên chọn các ngày khai trương sau: 4, 14, 15 và 26 tháng 1 (âm lịch).
 • Người tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 3 nên chọn các ngày khai trương sau: 16 và 27 tháng 2 (âm lịch).
 • Người tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 4 nên chọn các ngày khai trương sau: 2, 5, 18 và 23 tháng 3 (âm lịch).
 • Người tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 5 nên chọn các ngày khai trương sau: 6 và 27 tháng 4 (âm lịch).
 • Người tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 6 nên chọn các ngày khai trương sau: 2, 8 và 29 tháng 5 (âm lịch).
 • Người tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 7 nên chọn các ngày khai trương sau: 7, 14 và 28 tháng 6 (âm lịch).
 • Người tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 8 nên chọn các ngày khai trương sau: 1, 4, 17 và 24 tháng 7 (âm lịch).
 • Người tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 9 nên chọn các ngày khai trương sau: 4, 14 và 25 tháng 8 (âm lịch).
 • Người tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 10 nên chọn các ngày khai trương sau: 1, 6, 22 và 27 tháng 9 (âm lịch).
 • Người tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 11 nên chọn các ngày khai trương sau: 8, 15 và 27 tháng 10 (âm lịch).
 • Người tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 12 nên chọn các ngày khai trương sau: 6, 9, 20 và 29 tháng 11 (âm lịch).

Ngày khai trương đẹp, hợp phong thủy với tuổi Bính Thìn (sinh năm 1976)

Gia chủ tuổi Bính Thìn (sinh năm 1976) cần lựa chọn ngày và tháng trong năm để tổ chức lễ khai trương. Để giúp bạn tìm được ngày phù hợp nhất, dưới đây là một số gợi ý:

 • Người tuổi Bính Thìn sinh vào tháng 1 nên chọn ngày khai trương là 5, 10 hoặc 27 tháng 12 (âm lịch).
 • Người tuổi Bính Thìn sinh vào tháng 2 nên chọn ngày khai trương là 2, 15, 17 hoặc 24 tháng 1 (âm lịch).
 • Người tuổi Bính Thìn sinh vào tháng 3 nên chọn ngày khai trương là 12 hoặc 26 tháng 2 (âm lịch).
 • Người tuổi Bính Thìn sinh vào tháng 4 nên chọn ngày khai trương là 2, 5, 18 hoặc 27 tháng 3 (âm lịch).
 • Người tuổi Bính Thìn sinh vào tháng 5 nên chọn ngày khai trương là 10 hoặc 25 tháng 4 (âm lịch).
 • Người tuổi Bính Thìn sinh vào tháng 6 nên chọn ngày khai trương là 2, 8 hoặc 27 tháng 5 (âm lịch).
 • Người tuổi Bính Thìn sinh vào tháng 7 nên chọn ngày khai trương là 16, 19 hoặc 24 tháng 6 (âm lịch).
 • Người tuổi Bính Thìn sinh vào tháng 8 nên chọn ngày khai trương là 1, 5, 19 hoặc 27 tháng 7 (âm lịch).
 • Người tuổi Bính Thìn sinh vào tháng 9 nên chọn ngày khai trương là 6, 17 hoặc 29 tháng 8 (âm lịch).
 • Người tuổi Bính Thìn sinh vào tháng 10 nên chọn ngày khai trương là 1, 5, 17 hoặc 27 tháng 9 (âm lịch).
 • Người tuổi Bính Thìn sinh vào tháng 11 nên chọn ngày khai trương là 5, 13 hoặc 27 tháng 10 (âm lịch).
 • Người tuổi Bính Thìn sinh vào tháng 12 nên chọn ngày khai trương là 2, 5, 23 hoặc 27 tháng 11 (âm lịch).

Chọn ngày đẹp để gia chủ tuổi Mậu Thìn khai trương cửa hàng (sinh năm 1988)

Gia chủ tuổi Mậu Thìn (sinh năm 1988) hãy chọn ngày và tháng phù hợp trong năm để tổ chức lễ khai trương và mang lại may mắn, tài lộc. Dưới đây là những gợi ý giúp bạn tìm ra ngày khai trương lý tưởng:

 • Người tuổi Mậu Thìn sinh vào tháng 1 nên chọn ngày khai trương là 4, 13 hoặc 25 tháng 12 (âm lịch).
 • Người tuổi Mậu Thìn sinh vào tháng 2 nên chọn ngày khai trương là 2, 15, 17 hoặc 25 tháng 1 (âm lịch).
 • Người tuổi Mậu Thìn sinh vào tháng 3 nên chọn ngày khai trương là 14 hoặc 28 tháng 2 (âm lịch).
 • Người tuổi Mậu Thìn sinh vào tháng 4 nên chọn ngày khai trương là 2, 7, 15 hoặc 29 tháng 3 (âm lịch).
 • Người tuổi Mậu Thìn sinh vào tháng 5 nên chọn ngày khai trương là 10 hoặc 27 tháng 4 (âm lịch).
 • Người tuổi Mậu Thìn sinh vào tháng 6 nên chọn ngày khai trương là 3, 12 hoặc 26 tháng 5 (âm lịch).
 • Người tuổi Mậu Thìn sinh vào tháng 7 nên chọn ngày khai trương là 10, 16 hoặc 27 tháng 6 (âm lịch).
 • Người tuổi Mậu Thìn sinh vào tháng 8 nên chọn ngày khai trương là 2, 5, 19 hoặc 28 tháng 7 (âm lịch).
 • Người tuổi Mậu Thìn sinh vào tháng 9 nên chọn ngày khai trương là 6, 17 hoặc 29 tháng 8 (âm lịch).
 • Người tuổi Mậu Thìn sinh vào tháng 10 nên chọn ngày khai trương là 1, 5, 27 hoặc 28 tháng 9 (âm lịch).
 • Người tuổi Mậu Thìn sinh vào tháng 11 nên chọn ngày khai trương là 5, 13 hoặc 27 tháng 10 (âm lịch).
 • Người tuổi Mậu Thìn sinh vào tháng 12 nên chọn ngày khai trương là 2, 5, 23 hoặc 27 tháng 11 (âm lịch).

Người tuổi Canh Thìn (sinh năm 2000) khai trương cửa hàng ngày nào đẹp trong năm 2020?

Người tuổi Canh Thìn cần chọn ngày phù hợp để khai trương và mang đến nhiều may mắn, tài lộc trong kinh doanh. Dưới đây là những gợi ý giúp bạn tìm ra ngày khai trương lý tưởng:

 • Người tuổi Canh Thìn sinh vào tháng 1 nên chọn ngày khai trương là 3, 10 hoặc 25 tháng 12 (âm lịch).
 • Người tuổi Canh Thìn sinh vào tháng 2 nên chọn ngày khai trương là 1, 7, 16 hoặc 28 tháng 1 (âm lịch).
 • Người tuổi Canh Thìn sinh vào tháng 3 nên chọn ngày khai trương là 12 hoặc 26 tháng 2 (âm lịch).
 • Người tuổi Canh Thìn sinh vào tháng 4 nên chọn ngày khai trương là 2, 5, 16 hoặc 25 tháng 3 (âm lịch).
 • Người tuổi Canh Thìn sinh vào tháng 5 nên chọn ngày khai trương là 10 hoặc 27 tháng 4 (âm lịch).
 • Người tuổi Canh Thìn sinh vào tháng 6 nên chọn ngày khai trương là 2, 7 hoặc 28 tháng 5 (âm lịch).
 • Người tuổi Canh Thìn sinh vào tháng 7 nên chọn ngày khai trương là 10, 15 hoặc 28 tháng 6 (âm lịch).
 • Người tuổi Canh Thìn sinh vào tháng 8 nên chọn ngày khai trương là 2, 5, 16 hoặc 25 tháng 7 (âm lịch).
 • Người tuổi Canh Thìn sinh vào tháng 9 nên chọn ngày khai trương là 4, 12 hoặc 28 tháng 8 (âm lịch).
 • Người tuổi Canh Thìn sinh vào tháng 10 nên chọn ngày khai trương là 1, 5, 17 hoặc 27 tháng 9 (âm lịch).
 • Người tuổi Canh Thìn sinh vào tháng 11 nên chọn ngày khai trương là 5, 14 hoặc 27 tháng 10 (âm lịch).
 • Người tuổi Canh Thìn sinh vào tháng 12 nên chọn ngày khai trương là 8, 9, 23 hoặc 24 tháng 11 (âm lịch).

Hy vọng những gợi ý trên sẽ giúp bạn chọn được ngày khai trương phù hợp và mang lại thành công và thịnh vượng trong kinh doanh.

Related Posts

Chiêm bao mơ thấy 14 – 54 – 94 đánh con gì?

Nếu bạn đã từng mơ thấy các con số 14, 54, 94 và không biết nó có ý nghĩa gì, hãy đọc bài viết này để tìm…

Chồng Bính Dần, vợ Canh Ngọ nên sinh con năm nào để mang lại may mắn, thành công cho cả gia đình?

Bạn đang lo lắng về việc chọn năm sinh con phù hợp để mang lại may mắn và thành công cho gia đình? Đừng lo, trong bài…

Tuổi Tý Hợp Cây Gì? Những Loại Cây Phong Thủy Tốt Cho Người Tuổi Tý

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của chúng tôi! Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về cây phong thủy phù hợp với người…

Cách xua đuổi tà ma cực kì đơn giản mà hiệu quả không nên bỏ qua

Ma quỷ là một điều tâm linh mà ngay cả những người dũng cảm nhất cũng có thể sẽ sợ. Những hiện tượng này thường tác động…

1995 Sinh Con Năm 2024 Có Tốt Không? Có Nên Sinh Con Năm 2024 Không?

Bố mẹ tuổi 1995 sinh con năm 2024 có tốt không? Có nên sinh con năm 2024 không? Trong quan niệm của người phương Đông, tử vi…

Tuổi Tý hợp với tuổi nào, khắc tuổi nào trong làm ăn, hôn nhân

Từ ngàn xưa, việc dựng vợ gả chồng hay chọn đối tác làm ăn đều không thể thiếu xem xét theo vấn đề phong thủy. Đến với…