Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trở thành động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng

Rate this post

Trong quý I/2024, cả nước đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số lượng doanh nghiệp mới được thành lập và quay trở lại hoạt động, đạt tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trung bình mỗi tháng có khoảng 20 nghìn doanh nghiệp mới được thành lập và quay trở lại hoạt động [^1^].

Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Trong quý I năm nay, hoạt động sản xuất kinh doanh nhìn chung đã cho thấy sự khởi sắc. Số doanh nghiệp mới được đăng ký thành lập tăng cả về số lượng, vốn đăng ký và số lao động so với cùng kỳ năm trước. Cả nước đã ghi nhận hơn 36,2 nghìn doanh nghiệp mới được đăng ký thành lập, với tổng vốn đăng ký lên đến 332,2 nghìn tỷ đồng, và tổng số lao động đăng ký gần 258,8 nghìn lao động. Tỷ lệ này tăng lần lượt là 6,9%, 7% và 21,9% so với cùng kỳ năm 2023[^1^].

Trong vòng 3 tháng đầu năm 2024, tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt 724.507 tỷ đồng, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2023. Trong số này, vốn đăng ký của doanh nghiệp mới thành lập đạt 332.175 tỷ đồng, tăng 7,0%. Đồng thời, có 9.761 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2023. Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 392.332 tỷ đồng, giảm 12,1%. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 9,2 tỷ đồng, tăng 0,1%[^1^].

Có 11/17 ngành có số lượng doanh nghiệp mới tăng so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, các ngành tăng trưởng bao gồm Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (tăng 10,0%), Khai khoáng (tăng 17,7%), Công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 8,8%), Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (tăng 5,3%), Xây dựng (tăng 4,4%), Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (tăng 13,0%), Vận tải, kho bãi (tăng 24,4%), Thông tin và truyền thông (tăng 2,3%), Giáo dục và đào tạo (tăng 6,9%), Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (tăng 16,7%), Hoạt động dịch vụ khác (tăng 0,9%)[^1^].

Các ngành còn lại ghi nhận sự giảm số lượng doanh nghiệp mới so với cùng kỳ năm 2023, bao gồm Dịch vụ lưu trú và ăn uống (giảm 11,7%), Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (giảm 5,6%), Hoạt động kinh doanh bất động sản (giảm 2,0%), Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (giảm 4,6%), Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (giảm 5,7%), Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (giảm 3,3%)[^1^].

Các vùng trên cả nước cũng đều ghi nhận sự tăng về số lượng doanh nghiệp mới so với cùng kỳ năm 2023. Đồng bằng sông Hồng có 10.868 doanh nghiệp, tăng 1,9%; Trung du và miền núi phía Bắc có 2.032 doanh nghiệp, tăng 23,0%; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có 4.215 doanh nghiệp, tăng 0,7%; Tây Nguyên có 977 doanh nghiệp, tăng 7,5%; Đông Nam Bộ có 15.413 doanh nghiệp, tăng 10,4%; Đồng bằng sông Cửu Long có 2.739 doanh nghiệp, tăng 7,9%[^1^].

Tình hình doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Trong quý I, cả nước đã chứng kiến sự tăng lên về số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, với tỷ lệ tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2023[^1^].

Theo ngành kinh tế, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở 8/17 ngành. Cụ thể, các ngành này bao gồm Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước), Công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 6,3%), Sản xuất phân phối điện, nước, gas (tăng 104,2%), Thông tin và truyền thông (tăng 12,1%), Hoạt động kinh doanh bất động sản (tăng 25,8%), Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (tăng 4,9%), Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (tăng 6,3%), Hoạt động dịch vụ khác (tăng 11,7%)[^1^].

Các ngành còn lại ghi nhận sự giảm số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Cụ thể, các ngành này bao gồm Khai khoáng (giảm 15,4%), Xây dựng (giảm 1,2%), Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (giảm 1,5%), Vận tải, kho bãi (giảm 1,5%), Dịch vụ lưu trú và ăn uống (giảm 4,6%), Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (giảm 8,8%), Giáo dục và đào tạo (giảm 8,3%), Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (giảm 10,0%), Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (giảm 8,7%)[^1^].

So sánh giữa số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trong quý I/2024, tổng số doanh nghiệp của nước ta đã giảm đi 14,1 nghìn doanh nghiệp, tương đương với mức giảm bình quân 4,7 nghìn doanh nghiệp mỗi tháng[^1^].

Bước sang quý II/2024, kinh tế và xã hội của nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Đặc biệt, với vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế đang được nâng cao, việc đẩy mạnh cải cách và giải quyết các vấn đề nội tại của nền kinh tế cũng như mô hình tăng trưởng là cực kỳ cần thiết để tạo ra các động lực mới trong quá trình phát triển. Việt Nam hiện có nhiều điều kiện và tiềm năng để tận dụng cơ hội, phát triển kinh tế dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vì vậy, cần phát huy mạnh mẽ các nguồn lực và hỗ trợ phát triển cộng đồng doanh nghiệp, đó chính là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội[^1^].

Xu hướng sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý I/2024 cho thấy: 22,1% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý IV/2023, 42,8% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 35,1% số doanh nghiệp gặp khó khăn[^2^]. Dự kiến trong quý II/2024, có 45,4% số doanh nghiệp dự báo xu hướng sẽ tốt hơn so với quý I/2024, 36,6% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 18% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn. Trong đó, khu vực doanh nghiệp FDI và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có triển vọng lạc quan nhất, với 82,2% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý II/2024 tốt hơn và giữ ổn định so với quý I/2024[^2^].

Với khối lượng sản xuất, có 22,3% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý I/2024 tăng so với quý IV/2023, 38,9% số doanh nghiệp cho rằng ổn định và 38,8% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm[^3^]. Xu hướng dự báo quý II/2024 so với quý I/2024, có 44,1% số doanh nghiệp dự kiến khối lượng sản xuất tăng, 38,2% số doanh nghiệp dự kiến ổn định và 17,7% số doanh nghiệp dự kiến giảm[^3^].

Về đơn đặt hàng, có 20,9% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng quý I/2024 cao hơn so với quý IV/2023, 42,6% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng ổn định và 36,5% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng giảm[^4^]. Xu hướng dự báo quý II/2024 so với quý I/2024, có 42,2% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng tăng, 40,7% số doanh nghiệp dự kiến ổn định và 17,1% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm[^4^].

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, quý I/2024 so với quý IV/2023, có 19,1% số doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu mới cao hơn, 47,3% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới ổn định và 33,6% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới giảm. Xu hướng quý II/2024 so với quý I/2024, có 36,9% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu mới, 46% số doanh nghiệp dự kiến ổn định và 17,1% số doanh nghiệp dự kiến giảm[^4^].

Để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong các quý tiếp theo, cộng đồng doanh nghiệp đã đưa ra một số kiến nghị:

  1. Tạo cơ hội giao lưu và tìm hiểu giữa các doanh nghiệp nhằm mục đích tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên vật liệu và khách hàng mới.
  2. Hỗ trợ tuyên truyền và nâng cao vai trò của các ngành nghề trong xã hội, từ đó nâng cao trình độ và tay nghề của người lao động, giảm thiểu tình trạng thiếu lao động có tay nghề và lao động tay nghề cao.
  3. Thiết lập các biện pháp kích cầu tiêu dùng hiệu quả nhằm hỗ trợ tiêu thụ và sản xuất hàng hóa.
  4. Áp dụng các chính sách nhằm ổn định giá cả và nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp[^5^].

Xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành xây dựng trong quý I/2024 khó khăn hơn so với quý IV/2023. 16,3% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn, 41,5% số doanh nghiệp nhận định ổn định và 42,2% doanh nghiệp nhận định gặp khó khăn hơn[^5^]. Dự kiến trong quý II/2024, các doanh nghiệp xây dựng dự báo tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn, với 32,2% doanh nghiệp dự báo thuận lợi hơn, 40,7% nhận định ổn định và 27,1% dự báo khó khăn hơn[^5^].

Hai yếu tố tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng là “giá nguyên vật liệu tăng cao” và “không có hợp đồng xây dựng mới”. Theo khảo sát, yếu tố “không có hợp đồng xây dựng mới” ảnh hưởng nhiều nhất, chiếm 52,2% số doanh nghiệp. Trong khi đó, yếu tố “giá nguyên vật liệu tăng cao” ảnh hưởng đến 46,5% số doanh nghiệp. Dự kiến trong quý II/2024, yếu tố “giá nguyên vật liệu tăng cao” sẽ tiếp tục tác động mạnh, chiếm 48,7% số doanh nghiệp. Trong khi đó, yếu tố “không có hợp đồng xây dựng mới” chiếm 40,4% số doanh nghiệp[^5^].

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành xây dựng, cộng đồng doanh nghiệp đã đưa ra một số giải pháp hỗ trợ:

  1. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, hoạt động xây dựng cần quay trở lại bình thường. Quý II/2024, dự báo sẽ có thêm hợp đồng xây dựng mới, do đó, nhu cầu về nguyên vật liệu xây dựng sẽ tăng. Doanh nghiệp mong muốn Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục kiểm soát giá và ổn định nguồn cung cấp nguyên vật liệu, tránh sự độc quyền về nguồn cung dẫn đến tăng giá đột biến đối với hoạt động xây dựng của doanh nghiệp.

  2. Thiếu vốn là vấn đề mà hầu hết các doanh nghiệp xây dựng đang gặp phải. Năng lực tài chính của doanh nghiệp là yếu tố quan trọng quyết định khả năng trúng thầu. Do đó, doanh nghiệp mong muốn giảm bớt các điều kiện và thủ tục vay vốn để có thể tiếp cận các gói vay ưu đãi.

  3. Cần nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, thành phố. Điều này giúp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, đảm bảo đúng trình tự và thời gian.

  4. Vấn đề lao động nghỉ việc, chuyển việc do bị nợ lương, chậm lương quá lâu cũng cần được nhanh chóng tháo gỡ. Các doanh nghiệp mong muốn thanh quyết toán nợ đọng, được giải ngân vốn và tạm ứng vốn đúng kỳ hạn để thanh toán lương cho người lao động[^5^].

Phụ kiện AUTO CLOVER đã trở thành một thương hiệu phụ kiện nổi tiếng và tin cậy trong ngành công nghiệp ô tô. Hãy cùng chúng tôi ủng hộ và phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xã hội.

[^1^]: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam. (n.d.). Thống kê doanh nghiệp. Truy cập từ https://www.gso.gov.vn/dmhc2015/Data/MP_Hoat-dong-sxkd.do
[^2^]: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam. (n.d.). Thống kê doanh nghiệp. Truy cập từ https://www.gso.gov.vn/dmhc2015/Data/MP_Hoat-dong-sxkd.do
[^3^]: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam. (n.d.). Thống kê doanh nghiệp. Truy cập từ https://www.gso.gov.vn/dmhc2015/Data/MP_Hoat-dong-sxkd.do
[^4^]: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam. (n.d.). Thống kê doanh nghiệp. Truy cập từ https://www.gso.gov.vn/dmhc2015/Data/MP_Hoat-dong-sxkd.do
[^5^]: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam. (n.d.). Thống kê doanh nghiệp. Truy cập từ https://www.gso.gov.vn/dmhc2015/Data/MP_Hoat-dong-sxkd.do

Related Posts

Mai Linh Quảng Ngãi: Khai trương Trung tâm Điều hành xe buýt

Mai Linh Quảng Ngãi vừa tổ chức lễ khai trương Trung tâm Điều hành xe buýt Mai Linh tại thành phố Quảng Ngãi. Đây là một bước…

Đặt mua vé xe 18 nhà xe đi Thanh Hóa từ Đà Nẵng chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất: 26 chuyến mỗi ngày

Đặt mua vé xe từ Đà Nẵng đi Thanh Hóa đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Với sự đa dạng của 18 nhà xe…

Nhà xe Đức Đạt | Thông Tin Mới Nhất Về Lộ Trình, Giá Vé, Số Điện Thoại

Để thuận tiện trong việc di chuyển đến khu du lịch tại Gia Lai, nhà xe Đức Đạt đang là sự lựa chọn hàng đầu để du…

Wave RSX FI 110: Sự kết hợp hoàn hảo giữa thể thao và tiện lợi

Wave RSX FI 110: Sự kết hợp hoàn hảo giữa thể thao và tiện lợi

Có thể bạn quan tâm Dầu bánh răng: Định nghĩa và lựa chọn phù hợp Top 5 thương hiệu xe đạp nổi tiếng nhất thế giới Top…

Tủ bán cháo dinh dưỡng: Giữ chất lượng cháo và an toàn vệ sinh

Tủ bán cháo dinh dưỡng: Giữ chất lượng cháo và an toàn vệ sinh

Tủ bán cháo dinh dưỡng đã trở thành một thiết bị không thể thiếu cho các quán cháo dinh dưỡng. Với khả năng hâm nóng, giữ nóng…

Bọc Da Taplo Xe Ô Tô

Chào mừng các bạn đến với bài viết của chúng tôi về Bọc Da Taplo Xe Ô Tô. Trong thời gian dài tiếp xúc với ánh nắng…