Biển Báo Chỉ Dẫn Trên Đường Cao Tốc Theo QCVN 41 Năm 2019

Rate this post

Hệ thống đường báo hiệu đường bộ theo QCVN 41:2019/BGTVT được chia thành 5 nhóm chính. Trong những nhóm này, có nhóm đặc biệt quan trọng là Biển Báo Chỉ Dẫn Trên Đường Cao Tốc. Chúng ta hãy cùng khám phá về nhóm biển báo này trong bài viết này.

Chức năng biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc

Biển Báo Chỉ Dẫn Trên Đường Cao Tốc có chức năng cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác để giúp người lái xe an toàn và đến địa điểm mong muốn. Cụ thể, nó được sử dụng để:

 • Chỉ dẫn tên đường và hướng tuyến
 • Chỉ dẫn địa điểm, hướng đi, khoảng cách đến các thành phố, thị xã, thị trấn và các tuyến đường
 • Chỉ dẫn đến các địa điểm khu công nghiệp, dịch vụ công cộng như sân bay, bến tàu, bến xe khách, bến tàu thuỷ, bến phà, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm dừng nghỉ, nơi nghỉ mát, nơi danh lam thắng cảnh và giải trí
 • Cung cấp tần số sóng radio nhằm giúp người tham gia giao thông trên đường cao tốc nắm bắt thông tin về tình trạng giao thông, thời tiết và các thông tin tiện ích trên đường cao tốc.

Biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc

Biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc (từ biển IE.450a đến biển IE.452)

Biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc có các chức năng sau:

 • Thông báo chuẩn bị tới nút giao, lối ra phía trước
 • Chỉ dẫn tách, nhập làn khi ra, vào đường cao tốc
 • Chỉ dẫn tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu khi tham gia giao thông trên đường cao tốc
 • Chỉ dẫn giữ khoảng cách lái xe an toàn cho người điều khiển phương tiện
 • Cung cấp tần số sóng radio để người tham gia giao thông trên đường cao tốc nắm bắt thông tin về tình trạng giao thông, thời tiết và các thông tin tiện ích trên đường cao tốc.

Các biển chỉ dẫn khác bao gồm biển chỉ dẫn địa danh, địa phận hành chính cấp tỉnh, thành phố và biển tên cầu, tên công trình lớn. Các biển chỉ dẫn trên đường cao tốc có mã là IE.

 • Biện pháp thi công hộ lan tôn sóng hộ lan mềm
 • Biện pháp thi công biển báo giao thông
 • Biện pháp thi công khe co giãn
 • Biện pháp thi công lan can cầu

Yêu cầu đối với biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc

Biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Nội dung ghi trên biển chỉ dẫn phải ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu và sử dụng các ký hiệu, số hiệu và hình vẽ minh họa
 • Kích cỡ chữ viết, chữ số và ký hiệu phải đảm bảo người điều khiển phương tiện có thể nhìn rõ và nắm bắt trong khoảng cách ít nhất là 150m trong điều kiện thời tiết bình thường
 • Phải được dán màng phản quang để đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia về “Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ”.

Biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc (từ biển IE.453a đến biển IE.455)

Kích thước biển chỉ dẫn trên đường cao tốc được xác định dựa trên diện tích cần thiết để bố trí thông tin chỉ dẫn. Kích thước biển chỉ dẫn loại A (áp dụng cho đường tốc độ thiết kế 100 km/h và 120 km/h) được quy định chi tiết tại Phụ lục P của Quy chuẩn 41:2019/BGTVT. Kích thước biển chỉ dẫn loại B (áp dụng cho đường tốc độ thiết kế 60 km/h và 80 km/h) được điều chỉnh dựa trên chiều cao chữ quy định trong Bảng 4 của Quy chuẩn này để phù hợp. Trường hợp đặc biệt có thể điều chỉnh cục bộ cho cân đối, phù hợp và đáp ứng thông tin rõ ràng.

Nội dung biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc

Nội dung biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc được tổ hợp từ một hoặc nhiều thông tin sau: địa danh, ký hiệu đường bộ, mũi tên chỉ hướng, mũi tên chỉ làn xe, chữ viết, chữ số, hình vẽ và các ký hiệu khác. Trình bày nội dung biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc được thực hiện theo quy tắc sau:

 • Địa danh, tên đoạn tuyến đường cao tốc, ký hiệu đường bộ được viết bằng chữ in hoa
 • Không ghi quá ba tên điểm đến trên cùng một biển báo chỉ dẫn
 • Không ghi tên tuyến đường và tên thành phố nằm trên tuyến đường đó trên cùng một biển báo chỉ dẫn
 • Không viết quá ba hàng chữ tiếng Việt

Biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc

Biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc (từ biển IE.456a đến biển IE.460)

Biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc sử dụng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Chiều cao tối thiểu của chữ tiếng Việt và chữ tiếng Anh được quy định trong Bảng 4. Trong một số trường hợp đặc biệt, có thể điều chỉnh kích thước biển, cỡ chữ để phù hợp và tiết kiệm chi phí đầu tư, nhưng không nhỏ hơn kích cỡ tối thiểu quy định trong Bảng 4 trang 39 của QCVN 41:2019.

Bố trí chữ viết và kích thước chữ viết trên biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc

Nguyên tắc bố trí chữ viết trên biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc quy định như sau:

 • Khoảng cách giữa dòng chữ tiếng Việt và dòng chữ tiếng Anh bằng chiều cao chữ tiếng Anh
 • Khoảng cách giữa dòng chữ tiếng Anh và dòng chữ tiếng Việt tiếp theo bằng chiều cao chữ tiếng Anh
 • Khoảng trống ở phía trên, phía dưới biển chỉ dẫn có kích thước bằng chiều cao chữ tiếng Việt lớn nhất trong biển
 • Khoảng trống ở phía bên trái và bên phải biển chỉ dẫn có kích thước bằng chiều cao của chữ tiếng Việt lớn nhất trong biển

Biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc

Biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc (từ biển IE.456c đến biển IE.459b)

Thường thì, dòng chữ trên biển báo chỉ dẫn được căn giữa theo chiều ngang của biển báo chỉ dẫn. Khi bố trí biểu tượng, sơ đồ nút giao, dòng chữ trên biển báo chỉ dẫn được bố trí sao cho phù hợp và tuân thủ quy định tại các Phụ lục của Quy chuẩn 41:2019. Kích thước chữ viết, chữ số và khoảng cách giữa các chữ được quy định chi tiết trong Phụ lục K trang 207 của Quy chuẩn 41:2019.

Biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc (từ biển IE.461a đến biển IE.462)

Kích thước biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc phụ thuộc vào diện tích cần thiết để bố trí thông tin chỉ dẫn. Chi tiết cụ thể về kích thước được quy định trong Phụ lục P trang 342 của Quy chuẩn 41:2019. Kiểu chữ viết, màu chữ viết và màu nền của biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc được quy định trong Bảng 5.

Biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc có đường viền xung quanh để tăng tính thẩm mỹ và tăng khả năng nhận dạng. Chiều rộng đường viền được quy định như sau:

 • Biển chỉ dẫn có kích thước ≥ 300 x 100cm: đường viền rộng 5,0 cm
 • Biển chỉ dẫn có kích thước < 300 x 100cm: đường viền rộng 3,0 cm

Các biển chỉ dẫn trên đường cao tốc (từ biển IE.463a đến biển IE.465) có các mũi tên được sử dụng để chỉ hướng. Mũi tên xiên lên phía trên được sử dụng để chỉ lối ra, với hướng phù hợp với lối ra. Còn mũi tên thẳng, hướng xuống dưới chỉ sử dụng ở biển lắp đặt trên giá long môn để quy định làn xe đi tới một địa điểm hay một tuyến đường nào đó.

Biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc

Biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc (từ biển IE.466 đến biển IE.468)

Mã hiệu đường bộ được đặt trong một khuôn hình chữ nhật giới hạn kích thước cố định, gồm hai phần: tên đường bộ viết tắt và số hiệu đường bộ. Tên đường bộ viết tắt (Đường cao tốc – CT, Quốc lộ – QL, Đường tỉnh – ĐT, Đường huyện – ĐH). Số hiệu đường bộ được quy định cụ thể tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Đơn vị cung cấp và vận chuyển biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc toàn quốc

Công ty Thành Tri là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam về cung cấp, sản xuất, thi công, lắp đặt các thiết bị an toàn giao thông như biển báo giao thông, hộ lan tôn sóng (hộ lan mềm), lan can cầu đường, khe co giãn và nhiều sản phẩm khác. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng và uy tín.

Với mạng lưới vận chuyển rộng khắp, chúng tôi có thể đáp ứng mọi nhu cầu vận chuyển của khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0977.348.266 để được tư vấn miễn phí 24/7.

Biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc

Khu vực miền bắc, miền trung, Tây Nguyên và miền nam có đội ngũ chuyên gia và nhân viên của chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ. Chúng tôi đã cung cấp sản phẩm cho nhiều dự án và công trình lớn nhỏ trên khắp cả nước.

Nếu quý công ty, quý khách hàng có nhu cầu tìm kiếm đơn vị, đối tác tin cậy và đồng hành trong thời gian dài, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0977.348.266 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc

Sản xuất biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc tại xưởng

Chúng tôi sở hữu xưởng sản xuất hiện đại và đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ đảm bảo chất lượng và tiến độ giao hàng. Quý khách hàng có thể hoàn toàn tin tưởng và yên tâm khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

Nếu bạn muốn xem thêm về các loại biển báo giao thông, hộ lan tôn sóng mạ kẽm nhúng nóng, hộ lan tôn sóng sơn trắng đỏ, khe co giãn răng lược, lan can cầu, dải phân cách đường, hãy ghé thăm trang web của chúng tôi.

Mọi thông tin và nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH TRI

 • Trụ sở chính: 69/1A đường 494 – Tăng Nhơn Phú A – TP. Thủ Đức – TP. HCM
 • Văn phòng HN: Số nhà 17 – Tập thể 97 – Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội
 • VP Tây Nguyên: 53 TL – Ea Tu – TP. Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk
 • Xưởng SX HCM: 50 Thới Tam Thôn 17 – Tân Chánh Hiệp – Hóc Môn – TP. HCM
 • Xưởng SX HN: Km1 Phan Trọng Tuệ – Vĩnh Quỳnh – Thanh Trì – Hà Nội
 • Hotline: 0977.348.266
 • Gmail: [email protected]/[email protected]
 • Website: thietbigiaothongthanhtri.com / congtythanhtri.com.vn

Related Posts

Tài Trợ Đến 90% Giá Trị Xe, Không Cần Tài Sản Thế Chấp – Giải Pháp Tối Ưu Giúp Cá Nhân Mua Xe Ô Tô

Bạn đang muốn mua xe ô tô để thuận tiện trong việc di chuyển, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình khỏi điều kiện thời…

Converse Chuck Taylor Classic White – Đồng hành cùng phong cách tối giản từ tối giản đến kinh điển

Có thể bạn quan tâm Thuốc say xe Hàn Quốc dạng nước Dongsung cho trẻ trên 3 tuổi Trải sàn da ô tô – Làm cho nội…

Lợi nhuận lớn khi mua và bán lại suất cọc VinFast VFe34

VinFast VFe34 – Mẫu xe điện đầu tiên do công ty VinFast (Việt Nam) sản xuất đã được ra mắt trực tuyến từ ngày 15/10/2021. Với kích…

Mua xe gia đình dưới 600 triệu đồng, chọn Toyota Vios 2018 hay Honda City 2018?

Có thể bạn quan tâm Biển báo giao thông giới hạn tải trọng toàn bộ xe P.115 – 10 tấn Phụ kiện AUTO CLOVER | Tin tức…

Giải đáp: Camera hành trình lưu được bao lâu

Bạn đang thắc mắc không biết camera hành trình lưu được bao lâu về hình ảnh và video. Nó có ghi đè dữ liệu lên hay không?…

HƯỚNG DẪN HỌC PHẦN SẢNH DẠY THUỐC NHẬT

Chào mừng các bạn đến với hướng dẫn học phần “Sảnh dạy thuốc Nhật”. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy tắc giao…